Polityka Prywatności

border


Nie udostępniamy danych personalnych czy adresowych osobom trzecim, IT Jump przetwarza dane osobowe tylko i wyłącznie na swoją potrzebę. Odbywa się to zgodnie z obowiązującym prawem – ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.

Wszelkie zrzuty ekranów oraz nazwy programów reklamowych Google zamieszczone na stronie mają na celu lepszą informację klienta odnośnie usług IT Jump. Nie wykorzystujemy ich w celu wprowadzenia w błąd osób odwiedzających www.itjump.pl .